Aanbod eerstelijnspraktijk

– (Online) symposium voor de gehele eerstelijnspraktijk, waaronder huisartsen, POH-ers, SOH-ers. Meer informatie lees je verder op deze pagina.

– (Online) nascholing voor de gehele eerstelijnspraktijk, waaronder huisartsen, POH-ers, SOH-ers, inclusief het opzetten van een Vrouwenspreekuur voor vrouwen van 45+. Klik HIER voor meer informatie.

Symposium voor de gehele 1e lijn

Een op maat gemaakte voorlichtingsavond/-middag voor de gehele eerstelijnspraktijk, dus zowel voor de huisarts, doktersassistent, praktijkondersteuner, etc. Het is een interactief symposium, dat wil zeggen dat we naast veel informatie over de overgang, menopauze, de jaren na de menopauze, ook praktische tips geven. Omdat wij jarenlange ervaring hebben als gynaecologen, zijn wij als geen ander in staat om de diversiteit aan medische vragen te beantwoorden.

Programma, deel 1:

√ Definities, anatomie en fysiologie

√ Wat gebeurt er in het vrouwenlichaam rond de overgang/menopauze

√ Overgangsklachten + behandelingsmogelijkheden

√ Hormoontherapie

√ Postmenopauzale klachten

√ Lange termijnrisico’s : Hart- en vaatziekten + osteoporose

√ Overige aandoeningen

√ Conclusies en aanbevelingen

Programma, deel 2:

√ Hoe bied je in de 1e lijn optimale zorg aan een vrouw van 45+

√ Rol van de huisarts

√ Rol van de doktersassistente

√ Rol van de POH’er

√ Greenescale en specifieke anamnese

√ Rol van preventie

Duur: 1,5 uur

Aantal deelnemers: Min. 20

Het symposium kan zowel op locatie als online worden georganiseerd

Tarief op aanvraag, inclusief voor iedere deelnemer 1 gratis handboek naar keuze

Wil je verkennen of dit ook iets is voor jouw praktijk? Neem dan vooral contact met ons op via info@vrouwenwijzer.nl of vul het contactformulier in.

Online nascholing voor de gehele 1e lijn

“Vrouwenspreekuur voor vrouwen van 45+ in de eerste lijn”

Gedurende het hele leven spelen hormonen een belangrijke rol in het leven van de vrouw. Zo rond het 45ste jaar begint de overgang, een periode die zich manifesteert met veranderingen op niet alleen lichamelijk (hormonale veranderingen), maar ook geestelijk en sociaal gebied. Een zeer ingrijpende periode in het leven van de vrouw. Vrouwen komen vaak in een rollercoaster terecht, doordat er een scala aan klachten kan ontstaan. Vrouwen weten vaak niet wat ze overkomt, doordat kennis over de overgang vaak ontbreekt, met alle gevolgen van dien. Vrouwen lopen vaak te lang door met klachten, lopen dan aan alle kanten vast en op het werk kan dit ook leiden tot problemen. Uit cijfers is gebleken dat het ziekteverzuim het hoogst is in deze leeftijdscategorie en dat 35% van het arbeidsverzuim van deze vrouwen veroorzaakt wordt door klachten die rechtstreeks gerelateerd zijn aan de overgang, maar niet dusdanig zijn gediagnosticeerd. Vrouwen zitten daardoor thuis met de verkeerde diagnose, vaak burn-out en daardoor ook de verkeerde behandeling.

Als de laatste menstruatie geweest is begint de menopauze. Doordat de oestrogeenproductie volledig stopt, kunnen niet alleen nog meer klachten ontstaan, maar nemen ook diverse gezondheidsrisico’s toe zoals osteoporose en hart- en vaatziekten. Van hart- en vaatziekten weten we dat deze zich anders manifesteren bij vrouwen dan bij mannen. En er is een groep vrouwen dat nog eens extra risico’s loopt.

Wil jij, als POH-er of SOH-er, samen met de huisarts (en eventueel de doktersassistenten) een vrouwenspreekuur voor de vrouw van 45+ opzetten?

 • Ochtend, middag of avond

 • 3 uur (online of op locatie)

 • Volop ruimte om vragen te stellen

 • Tarief op aanvraag

 • Accreditatie: aangevraagd bij KABIZ en NVvPO
 • Inclusief het handboek ‘Menoblues’, de Greenescale en een voorbeeld status

 • Minimaal 20 deelnemers

Om vrouwen in deze leeftijdscategorie goed te begeleiden en zo nodig te behandelen is niet alleen kennis essentieel, maar ook tijd. Tijd om de vrouw volledig in kaart te brengen. Tijd waaraan het nogal eens ontbreekt bij de huisarts zelf. Samenwerking met de POH-er en de doktersassistenten, waarbij zij via vragenlijsten en anamnese de vrouw volledig in kaart brengen, zorgt ervoor dat het voor de huisarts meteen duidelijk is waar het probleem ligt en welke behandeling hij/zij eventueel moet starten. Ook het vervolgtraject kan dan deels via de POH-er/doktersassistente lopen.

Vele handen maken licht werk!


Doelstelling

Na de scholing is de POH-er en doktersassistente in staat om met de verkregen kennis een overgangs-/menopauzespreekuur op te zetten, een volledige status te maken, juiste adviezen te geven en samen met de huisarts een beleid uit te stippelen. De cursist zal op de hoogte zijn van de hedendaagse behandelmethoden waardoor zij in staat is de juiste informatie/voorlichting te geven aan de patiënt. Ook wordt er aandacht gegeven aan screening en preventie in de 1e lijn.


Leerdoelen

 • Wat gebeurt er op hormonaal gebied in het lichaam van een vrouw van 45+
 • Wat voor klachten (kunnen) er optreden
 • Wat is normaal, wat is abnormaal
 • Wat kan er aan de klachten/aandoeningen gedaan worden
 • Wat zijn de gezondheidsrisico’s na de menopauze
 • Welke vrouwen lopen er nog eens extra risico’s
 • Hoe zet je een overgangs-/menopauze spreekuur op
 • Wat moet er in de anamnese en bij lichamelijk onderzoek vermeld worden
 • Wat is de Greenescale
 • Welke adviezen kun je als POH-er/doktersassistente geven
 • Wanneer en waarop moet je screenen


Duur nascholing

Gemiddeld 3 uur, met uitgebreid de mogelijkheid tot vragen stellen.

De online nascholing wordt gegeven via Zoom.


Accreditatie

Er is voor deze nascholing accreditatie aangevraagd bij KABIZ en NVvPO.

Deelnemers uit andere doelgroepen ontvangen een bewijs van deelname.


Overige informatie

Online: min. 20 deelnemers.

Na afloop van de nascholing ontvangt iedere deelnemer:

 • Hand-out
 • Greenescale
 • Voorbeeld status
 • Gratis handboek Menoblues


Tarief

Op aanvraag