De overgang, de menopauze, geen enkele vrouw ontkomt eraan. De overgangsperiode speelt zich af in de leeftijd 40 – 60 jaar en manifesteert zich met veranderingen op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied.

Invloed overgang op arbeidsmarkt

Op de Nederlandse arbeidsmarkt werken 3,8 miljoen vrouwen en van die vrouwen zit zo’n 1,8 miljoen in de overgang. Een serieuze groep die het verdient om aandacht aan te besteden.

80% van de vrouwen heeft in meer of mindere mate klachten van de overgang. Klachten die zowel lichamelijk als ook geestelijk kunnen zijn en die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het dagelijks leven. Zowel privé als op het werk. Daarbij kunnen de klachten zo’n vijf tot tien jaar aanhouden.

Bijna 35% van het ziekteverzuim van vrouwen tussen de 45 en 60 jaar wordt veroorzaakt door klachten die rechtstreeks aan de overgang gerelateerd kunnen worden. Dit wordt vaak niet als zodanig herkend door de vrouw zelf, en ook niet door de professional. Vaak worden klachten verward met bijvoorbeeld stress, burn-out of depressie.

Overgang en werk

Stress is een ‘versneller’ van de overgang, waardoor de klachten kunnen verergeren. Lichamelijke klachten, zoals: hevige menstruaties, hartkloppingen, opvliegers, nachtzweten, slapeloosheid, vermoeidheid en psychische klachten, zoals: vergeetachtigheid, prikkelbaarheid, stemmingswisselingen, angsten, verminderd zelfvertrouwen en concentratiestoornissen kunnen werk en functioneren sterk negatief beïnvloeden.

Tel daarbij op dat de menopauze op langere termijn nog eens extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt (zoals hart- en vaatziekten en osteoporose) én dat de pensioenleeftijd omhoog is gegaan, waardoor vrouwen na de menopauze langer doorwerken. Dat alles maakt het belangrijk voor werkgevers deze fase in het leven van de vrouw extra aandacht te geven.

Vrouwen: “Houd de regie in eigen hand!”

Veel vrouwen hebben vaak geen idee wat er in hun lichaam gebeurt en wat ze kunnen verwachten. Grootste probleem bij dit alles is het gebrek aan KENNIS!

Kennis over het eigen lichaam, weten wat normaal is en abnormaal, weten wanneer je aan de bel moet trekken en op de hoogte zijn waar je hulp kunt zoeken en wat eraan de klachten gedaan kan worden. Alleen door kennis te vergaren is het voor vrouwen mogelijk de regie in eigen hand te houden.

Leidinggevenden en professionals: “Herkennen en erkennen!”

Net als bij de vrouw zelf, ontbreekt het bij leidinggevenden/werkgevers ook vaak aan kennis over de overgang. Met als gevolg dat signalen niet als zodanig herkend en erkend worden. KENNIS is daarom ook van essentieel belang voor deze groep.

Door te weten wat er gebeurt in het vrouwenlichaam, wat voor klachten er kunnen optreden en wat eraan te doen is, kunnen leidinggevenden op een juiste manier vrouwen benaderen en een veilige werkomgeving creëren, waarin vrouwen zich gehoord voelen.

Ditzelfde geldt voor professionals, bedrijfsartsen en huisartsen. Wij hebben al heel wat nascholing voor deze groep mogen verzorgen en dan merk je dat door meer kennis te vergaren zij beter in staat zijn de juiste diagnose te stellen, de klachten te herkennen als overgangsklachten en daardoor ook de juiste behandeling kunnen bieden.

Onze missie

KENNIS verspreid op een mysterieuze en verrassende manier. Dit doen wij via onze boeken en door het organiseren van online symposia voor zowel particulieren als bedrijven.

Door middel van voorlichting over wat er nu precies gebeurt in het lichaam van de vrouw en welke gevolgen dit heeft voor de overgangsperiode en daarna, waardoor we kunnen leiden door vrouwen, werkgevers/leiders en bedrijfsartsen. Verder kunnen we praktische handvatten aan wat je aan de klachten kunt doen. Daarnaast bestaat er vaak de mogelijkheid om vragen te stellen, die wij dan onmiddellijk live beantwoorden. Wij merken dat vrouwen hier veelvuldig gebruik van maken en dat sterkt ons in onze missie.

Het veranderde doel is dat vrouwen in staat zijn de regie in eigen hand te houden en weer gezonder en gelukkiger te kunnen functioneren in een microscopische operationele met als gevolg een daling van de bruikbaarheid en een daling van het werkverzuim.

Deze website

Op deze website vind je naast informatie over onze symposia en boeken, ook ons ​​online magazine “De Vrouwenwijzer”. In dit digitale tijdschrift vind je veel informatie over de overgang. Niet alleen professionals, zoals gynaecoloog, cardioloog, dermatoloog, verpleegkundig overgangsconsulent, etc. komen aan het woord, maar ook bekende en minder bekende Nederlandse vrouwen die vertellen hoe zij omgaan met deze levensfase. En natuurlijk delen we veel praktische tips.