Symposium bedrijven

Praten over de overgang is een soort taboe. Vrouwen praten er vaak zelf niet over, zien het als een soort zwaktebod. Jongere collega’s doen er vaak lacherig over en leidinggevenden hebben ook geen idee hoe ze dat onderwerp moeten aansnijden.

Weet jij als werkgever hoe vrouwen het ongemak en/of hun overgangsklachten managen in combinatie met werk en gezin? Hoe blijven ze alert en aan het werk als ze slecht slapen? Hoe gaan zij om met veranderingen, nieuwe projecten? Wordt er over gesproken met collega’s of leidinggevenden? Merk je een verandering in het verzuimpatroon?

Verzuim

Zoals je op deze site hebt kunnen lezen is de impact van de overgang op de werkvloer groot. Bijna 35% van het ziekteverzuim bij vrouwen tussen 45 en 60 jaar wordt veroorzaakt door klachten die rechtstreeks gerelateerd zijn aan de overgang. Ziekteverzuim is heel vervelend voor de medewerker zelf en natuurlijk heeft het invloed op het werk van collega’s. Daarnaast kost het een organisatie veel geld en verloren arbeidsproductiviteit. De onbekendheid met de overgang wordt duur betaald, zowel door werkgevers als door medewerkers.

Kennis = essentieel

En dat brengt ons bij onze missie. KENNIS verspreiden op een plezierige en begrijpelijke manier. Dit doen wij via onze boeken en door het organiseren van online symposia. Door middel van voorlichting over wat er nou precies gebeurt in het lijf van de vrouw en welke gevolgen dit heeft voor de overgangsperiode en daarna, creëren we bewustwording bij vrouwen, werkgevers/leidinggevenden en bedrijfsartsen. Verder reiken we praktische handvatten aan wat je aan de klachten kunt doen. Daarnaast bestaat er volop de mogelijkheid om vragen te stellen, die wij dan meteen live beantwoorden. Wij merken dat vrouwen hier volop gebruik van maken en dat sterkt ons in onze missie.

Het uiteindelijke doel is dat vrouwen in staat zijn de regie in eigen hand te houden en weer gezonder en gelukkiger kunnen functioneren in een plezierige werkomgeving met als gevolg een stijging van de inzetbaarheid en een daling van het werkverzuim.

Symposia

Ons symposium Menopauzeren: ‘Houd de regie in eigen hand!’ bieden we zowel live als online aan. Verder hebben we een apart online symposium voor leidinggevenden. En bieden we online groepsconsulten.

 1. Live interactief symposium op locatie van werkgever
 2. Online symposium voor vrouwelijke medewerkers
 3. Online symposium voor leidinggevenden en HR

Hoe?

1. Vrouwen zelf kennis bijbrengen

 • Bewuster maken van wat er met hun lichaam en geest gebeurt tijdens de overgang/menopauze
 • Wat is de overgang/menopauze?
 • Wat gebeurt er in het lichaam/hormonen?
 • Welke klachten kunnen er optreden?
 • Wat kun je er zelf aan doen?
 • Wanneer moet je professionele hulp in schakelen, bij wie?
 • Wat zijn de lange termijn gezondheidsrisico’s?

Tools aanreiken

Werk:

 • Waar liggen de knelpunten?
 • Hoe maak je het bespreekbaar op het werk?
 • Met wie?
 • Wat kun je zelf doen?

Privé:

 • Waar liggen de knelpunten?
 • Wat kan je er zelf aan doen?
 • Hoe zou je dingen kunnen veranderen/verbeteren?

2. Leidinggevenden kennis bijbrengen

 • Kennis: herkennen van signalen
 • Bespreekbaar maken
 • Op een professionele manier inspelen op de klachten
 • Tools aanreiken
 • Signalen herkennen
 • Bespreekbaar maken
 • Hoe zet je de eerste stap
 • Vervolgtraject inzetten

3. Bedrijfsartsen bijscholen, zodat:

 • Zij overgangsklachten beter kunnen herkennen
 • Zij vrouwen op de juiste manier kunnen begeleiden en adviseren.
 • Klik hier voor nascholingen voor bedrijfsartsen