Wat doen wij

Wij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten, symposia, workshops en bij-/nascholingen voor leken en professionals. 

De laatse 10 jaaar hebben wij ons verdiept in de problematiek rond overgang en menopauze en de jaren daarna. 

In 2019 zijn wij gestart met interactieve voorlichtingsbijeenkomsten voor bedrijven/instellingen waar veel vrouwen werkzaam zijn in de leeftijd van 40 jaar en ouder. Dit in het kader van het feit dat in deze groep vrouwen het hoge ziekteverzuim vaak gerelateerd is aan de overgang. Het doel van deze bijeenkomsten is door middel van bewustwording kennis over te brengen aan vrouwen, collega's, leidinggevenden en bedrijfsartsen. Door tevens  praktische handvatten aan te reiken zullen vrouwen gezonder en gelukkiger kunnen functioneren in een plezierige werkomgeving. En dit zal als gevolg een daling van het werkzuim geven.