Blog

Menoblues in herdruk

Eind deze maand hopen wij Menoblues in een nieuwe uitgave te hebben. Het hoofdstuk over voeding is ingekort en er is een nieuw hoofdstuk in opgenomen wat gaat over de relatie tussen overgang/menopauze en ziekteverzuim. Enkele wijzigingen zijn aangebracht t.a.v. hormoontherapie. Verder hoefde er weinig in veranderd te worden want Menoblues is nog steeds up-to-date! Binnenkort dus via deze website te bestellen. 

Ziekteverzuim van vrouwen die perimenopauzaal zijn

Als je kijkt naar het ziekteverzuim van vrouwen die perimenopauzaal zijn, blijkt dat 35% van de klachten toe te schrijven is aan de overgang. Werk aan de winkel dus! Zo zijn wij dit jaar met ons interactief symposium over dit onderwerp gestart. De aftrap werd gedaan in Noordwest Ziekenhuisgroep, eerst op de locatie Alkmaar, later in Den Helder. De opkomst was overweldigend evenals de reacties van de aanwezigen. Inmiddels is oojk de eerste bijeenkomst in het RadboudUMC geweest. Dit najaar zijn wij in Rotterdam in het Fransiscus Gasthuis en Vlietland.